Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kowala
Menu góra
Strona startowa Informacje Postępowanie skargowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowanie skargowe, bieżące, menu 1196 - BIP - Gmina Kowala”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowanie skargowe

Postępowanie skargowe

Na czym polega postępowanie skargowe w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej?

1. Każdy, bez wykazywania interesu ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej);
2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu realnej potrzeby skorzystania z usługi podmiotu publicznego ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności (architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej).
3. dane kontaktowe wnioskodawcy;
4. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
5. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
6. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Co musi zawierać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej
i komunikacyjno-informacyjnej?

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Czym jest żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

Każda osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych lub ich elementów, których podmiot publiczny jest właścicielem.

Co musi zawierać żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Jak właściwie złożyć wniosek i/lub informację o braku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej lub żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej?

1. Wypełnić odpowiedni formularz:

2. Wysłać:         

• na adres mailowy: kowala@kowala.pl lub na adres pocztowy:

Koordynator ds. dostępności

Urząd Gminy w Kowali-Stępocina

ul. Marii Walewskiej 7,

26-624 Kowala- Stępocina

W jakim terminie podmiot publiczny musi zapewnić dostępność?

 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
 • Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Podmiot publiczny zaproponuje rozwiązanie alternatywne oraz dołączy uzasadnienie.

Czym jest tryb odwoławczy?

Jeżeli podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 •  w sposób i w terminie 14 dni (w przypadku dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej) lub 7 dni (w przypadku dostępności cyfrowej) od dnia złożenia wniosku (w terminie podstawowym), albo:
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo:
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności:
 • do Prezesa Zarządu PEFRON w przypadku braku zapewnienia dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej;
 • do podmiotu publicznego w przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej.

Skargę można złożyć w ciągu 30 dni licząc od upłynięcia terminów:

 • 14 dni od złożenia wniosku, albo
 • 2 miesięcy od złożenia wniosku w przypadku przedłużenia przez podmiot publiczny terminu zapewnienia dostępności, albo
 • otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Metryka

sporządzono
2021-09-16 przez Osińska Aldona
udostępniono
2021-09-16 00:00 przez Lipiński Kamil
zmodyfikowano
2021-09-16 11:28 przez Lipiński Kamil
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
459
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.