Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kowala
Menu góra
Strona startowa Informacje Dostęp do informacji publicznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostęp do informacji publicznej, bieżące, menu 1202 - BIP - Gmina Kowala”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy w Kowali-Stępocinie następuje:

  • poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (link do strony) lub na stronie internetowej urzędu (link do strony).
  • na pisemny wniosek (skierowany na adres: Urząd Gminy w Kowali-Stępocinie, ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępocina, fax: 48 610-17-22 lub na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kowala@kowala.pl
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Urząd Gminy w Kowali- Stępocina informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy w Kowali-Stępocinie powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Wójt, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Wójta Gminy Kowala, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Metryka

sporządzono
2022-02-23 przez Osińska Aldona
udostępniono
2022-02-23 00:00 przez Lipiński Kamil
zmodyfikowano
2022-02-24 08:17 przez Lipiński Kamil
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
665
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.