Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kowala
Menu góra
Strona startowa Informacje Jednostki organizacyjne SP ZOZ w Kowali-Stępocinie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „SP ZOZ w Kowali-Stępocinie, bieżące, menu 1216 - BIP - Gmina Kowala”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

SP ZOZ w Kowali-Stępocinie

SP ZOZ w Kowali-Stępocinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWALI-STĘPOCINIE
ul. Marii Walewskiej 5
26-624 Kowala-Stępocina
Tel. 486101725
email: ksiegowosc@spzoz-kowala.pl
www.spzoz-kowala.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000007918.

Zakład posiada osobowość prawną, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS  0000189410

Siedziba zakładu  znajduje się w Kowali-Stępocinie przy ul. Marii Walewskiej 5

 Organem tworzącym Zakład jest Gmina Kowala

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika

Kierownikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie jest lek. med. Rafał Wojciechowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie świadczy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej. Przedmiotem działalności jest realizacja świadczeń zdrowotnych dla dorosłych i dzieci z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres udzielanych świadczeń:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 1. Świadczenia lekarza rodzinnego POZ
 2. Świadczenia pielęgniarki POZ
 3. Świadczenia położnej POZ
 4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 1. Poradnia Ginekologiczno-położnicza

 

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych(…);
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych(…);
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),zakład  pobiera opłatęw wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Podstawa wyliczenia

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

0,002 przeciętnego wynagrodzenia

0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

 

15,00 zł

0,50 zł

3,00 zł

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2019.1127 j.t. ze zm.

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie

obowiązuje od dnia 01-02-2023 r.

SPZOZ w Kowali-Stępocinie świadczy usługi odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych wg cennika:

 • Iniekcja domięśniowa - podskórna 25 zł
 • Iniekcja dożylna 40 zł
 • Wlew dożylny 50 zł
 • Pomiar ciśnienia tętniczego 10 zł
 • Zmiana opatrunku drobnego 20 zł
 • Założenie opatrunku na rozległe rany 40 zł
 • Założenie i zmiana cewnika 50 zł
 • Poziom glukozy 10 zł
 • EKG z opisem 50zł
 • Porada lekarska 100 zł
 • Wizyta domowa 200 zł
 • Dojazd do chorego za 1 km - 2 zł
 • Zaświadczenie lekarskie 100 zł
 • Badania laboratoryjne wg cennika podwykonawcy

Statut SP ZOZ  w Kowali-Stępocinie

Metryka

sporządzono
2023-03-08 przez Administrator
udostępniono
2023-03-08 13:52 przez Lipiński Kamil
zmodyfikowano
2024-04-24 09:59 przez Lipiński Kamil
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
260
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.