Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kowala
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2024) Rok 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2023, bieżące, menu 1215 - BIP - Gmina Kowala”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2023

Rok 2023

Sesja 20.01.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Sesja 27.01.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 29 grudnia 2022

Przyjęcie protokołu z sesji 20 stycznia 2023

 • UCHWAŁA NR LII.410.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2 zmienionej Uchwałą nr VII.43.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.411.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.412.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.14.2018 Rady Gminy Kowala z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.413.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.414.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.415.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.416.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kowala. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.417.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland w przedmiocie: „Upamiętnienia szóstej Rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie- Łagiewnikach i potwierdzenia statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy”. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.418.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Wójta czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.419.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 177, 109/20 i 82 w obrębie geodezyjnym Kolonia- Kończyce w Gminie Kowala na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.420.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 256 w obrębie geodezyjnym Mazowszany, 506/6 i 486/2 w obrębie geodezyjnym Trablice, 320 w obrębie geodezyjnym Kotarwice, 167/3, 158 i 214/3 w obrębie geodezyjnym Ludwinów oraz na dz. o nr ew. 1080/19 i 1080/42 w obrębie geodezyjnym Kosów Większy w Gminie Kowala na rzecz PGE Dystrybucja S.A. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.421.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kowala na rok 2023. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.422.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kowala na rok 2023. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA
 • UCHWAŁA NR LII.423.2023 RADY GMINY KOWALA z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2023. IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA

Sesja 24.02.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 27 stycznia 2023

Sesja 24.03.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 24 luty 2023

Sesja 28.04.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 24 marca 2023

Sesja 15.06.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 28 kwietnia 2023

Sesja 28.07.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 15 czerwca 2023

Sesja 25.08.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 28 lipca 2023

Sesja 28.09.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 25 sierpnia 2023

Sesja 27.10.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 28 września 2023

Sesja 24.11.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 27 października 2023

Sesja 21.12.2023 r.

Lista Obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z sesji 24 listopada 2023

Metryka

sporządzono
2023-02-02 przez Osińska Aldona
udostępniono
2023-02-02 09:03 przez Lipiński Kamil
zmodyfikowano
2024-02-23 11:17 przez Lipiński Kamil
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1276
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.